logo

מאמת JUNO

שיעור תגמולים צפוי
80% – 160%
עמלה
5%
תדירות תשלומים
(~6 seconds) לכל בלוק
זמן המתנה לפעולה
28 days
כתובת מתקף
junovaloper1sjllsnramtg3ewxqwwrwjxfgc4n4ef9uxyejze

The blockchain ecosystem will need scalable and efficient ways to deploy smart contracts. Juno is tackling this to become an interoperable smart contract platform created using the Cosmos SDK.

שאלות נפוצות

להלן תשובות לכמה מהשאלות שחברי הקהילה שלנו שאלו אותנו. לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בכל זמן.

Juno is an interoperable smart contract network that lets developers easily deploy highly scalable, robust and secure smart contracts. Juno’s mainnet has launched in October 2021. To learn more, please read their documentation.

מתקפים מציעים בלוקים חדשים לרשת Juno. כדי להבטיח שרשת Juno תעבוד בצורה חלקה, הם צריכים להיות בעלי יכולות טכניות המאפשרות להרכיב תשתית מאובטחת שתפעל ללא הפסקה.

לא כולם יכולים לעשות זאת. חלק מאלו שמחזיקים אסימונים משתתפים בעקיפין על ידי האצלת האסימונים שיש להם למתקף. במובן מסוים, מתקפים מנהלים שירותי החזקה עבור אלו. בעבור כך, הם בדרך כלל גובים עמלות בכדי לכסות את עלויות התפעול שלהם.

האצלת JUNO עוזרת לאבטח את הרשת. עבור עזרה זו הפרוטוקול מספק תגמולים שאת חלקם את/ה מקבל/ת. אם תכננת להחזיק את ה JUNO שלך לטווח הארוך, ניתן לצבור עוד JUNO תוך כדי תרומה לבריאות הרשת על ידי האצלתם.

שמבצעים האצלה, זה לא אומר שמוותרים על בעלות ה JUNO. כמתקף, לעולם לא תהיה לנו היכולת להעביר את JUNO שלך.

רשת Juno מענישה כל מתקף שמפספס יותר מידי בלוקים או חותם על בלוק כפול על ידי חיתוך הסכום המוחזק איתו. גם אנחנו מחזיקים הון משלנו, ולכן אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי למנוע אירועים כאלה. עם זאת, אלו המחזיקים אסימונים איתנו צריכים להיות מודעים לכך שסיכון החיתוך תמיד יהיה קיים.

אנחנו גובים %5 מהתגמולים שמקבלים המחזיקים שלנו מהבלוקים. לדוגמא, עם מי שמחזיק דרכינו מקבל 100 JUNO כתגמול, אנחנו מקבלים 5 JUNO בזמן שהמחזיק הפרטי מקבל 95 JUNO. אנחנו מציעים את אחת מהעמלות הנמוכות מבין המאמתים החזקים בשוק.

ביטול האצלה (נקרא גם ביטול החזקה או התחייבות) יכול להיעשות בכל עת. עם זאת, יידרשו בערך 28 ימים עד שאסימוני ה JUNO שלך יבוטלו כהאצלה ויהיו ניתנים להעברה.

צור קשר עם stakefish

צרו קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לשירותים שלנו, נשמח לענות עליהן. אנחנו שמחים לדבר עם כל אחד ולעזור לנווט את חברי הקהילה בדרך החדשה והמרתקת שנקראת בלוקצ׳יין.

צרו קשר