logo

מתקף של קוסאמה

שיעור תגמולים צפוי
0% – 20%
עמלה
4%
תדירות תשלומים
(~6 hours) לכל עידן
זמן המתנה לפעולה
100,800 eras (~7 days)
שם תצוגהכתובת מתקף
שם תצוגה
SF-01
כתובת מתקף
FHfishKQzf3CCWvNDJRCEYTH3HD1eSYa4gBCC35iFznpvus
שם תצוגה
SF-02
כתובת מתקף
EfishAJ87FJJgudobhuWmZx96JawQdqKthJBZMLh5oa9f1p
שם תצוגה
SF-03
כתובת מתקף
EVfishUSWF6jePB9D5LtKLZQFpvTP8FYa9KkwJ4htzLLFMD
שם תצוגה
SF-04
כתובת מתקף
EPfishGxTCDjMhMDsmtS4pzxZz1c2aXc1UmDGx14BuPYURs
שם תצוגה
SF-05
כתובת מתקף
DifishR4auphofhzxsy2aupgYo4NaUECH7qgt71CgiB2o6P
stakefish תומכת בKusama

רשת קוסאמה היא שחרור מוקדם, לא מבוקר ולא מזוקק של רשת פולקאדוט. אנחנו מצפים לראות את הקהילה מתנסה על גבי קוסאמה. גם אנחנו כמפעילי מתקף, נבחן דרכים שונות להתנסות בקוסאמה.

שאלות נפוצות

להלן תשובות לכמה מהשאלות שחברי הקהילה שלנו שאלו אותנו. לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בכל זמן.

רשת קוסאמה היא שחרור מוקדם, לא מבוקר ולא מזוקק של רשת פולקאדוט. הרשת הושקה ב 23 לאוגוסט 2019.

מתקפים מציעים בלוקים חדשים לרשת Kusama. כדי להבטיח שרשת Kusama תעבוד בצורה חלקה, הם צריכים להיות בעלי יכולות טכניות המאפשרות להרכיב תשתית מאובטחת שתפעל ללא הפסקה.

לא כולם יכולים לעשות זאת. חלק מאלו שמחזיקים אסימונים משתתפים בעקיפין על ידי האצלת האסימונים שיש להם למתקף. במובן מסוים, מתקפים מנהלים שירותי החזקה עבור אלו. בעבור כך, הם בדרך כלל גובים עמלות בכדי לכסות את עלויות התפעול שלהם.

האצלת KSM עוזרת לאבטח את הרשת. עבור עזרה זו הפרוטוקול מספק תגמולים שאת חלקם את/ה מקבל/ת. אם תכננת להחזיק את ה KSM שלך לטווח הארוך, ניתן לצבור עוד KSM תוך כדי תרומה לבריאות הרשת על ידי האצלתם.

תגמולים מהאצלה ב Kusama יפוגו בעוד 21 ימים. על אלו המאצילים ברשת זו לבקש את התגמולים שלהם על ידי הגשת בקשת העברה תוך 21 ימים.

שמבצעים האצלה, זה לא אומר שמוותרים על בעלות ה KSM. כמתקף, לעולם לא תהיה לנו היכולת להעביר את KSM שלך.

ביטול האצלה (נקרא גם ביטול החזקה או התחייבות) יכול להיעשות בכל עת. עם זאת, יידרשו בערך 7 ימים עד שאסימוני ה KSM שלך יבוטלו כהאצלה ויהיו ניתנים להעברה.

אנחנו גובים %4 מהתגמולים שמקבלים המחזיקים שלנו מהבלוקים. לדוגמא, עם מי שמחזיק דרכינו מקבל 100 KSM כתגמול, אנחנו מקבלים 4 KSM בזמן שהמחזיק הפרטי מקבל 96 KSM. אנחנו מציעים את אחת מהעמלות הנמוכות מבין המאמתים החזקים בשוק.

צור קשר עם stakefish

צרו קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לשירותים שלנו, נשמח לענות עליהן. אנחנו שמחים לדבר עם כל אחד ולעזור לנווט את חברי הקהילה בדרך החדשה והמרתקת שנקראת בלוקצ׳יין.

צרו קשר