logo

מאמת רשת Persistence

שיעור תגמולים צפוי
44% – 88%
עמלה
8%
תדירות תשלומים
(~6 seconds) לכל בלוק
זמן המתנה לפעולה
21 days
כתובת מתקף
persistencevaloper1a8e70jds75rftrs9e5d2qmu4y38d3km7dzhwen

Persistence has been building an ecosystem of financial products, having started with Comdex, a decentralized commodities trading platform. We are excited to see Persistence facilitate seamless exchange of assets both on-chain and from the real world.

שאלות נפוצות

להלן תשובות לכמה מהשאלות שחברי הקהילה שלנו שאלו אותנו. לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בכל זמן.

Persistence attempts to leverage blockchain technology to facilitate seamless asset exchange. Persistence’s mainnet has launched in March 2021. To learn more, please read their whitepaper.

מתקפים מציעים בלוקים חדשים לרשת Persistence. כדי להבטיח שרשת Persistence תעבוד בצורה חלקה, הם צריכים להיות בעלי יכולות טכניות המאפשרות להרכיב תשתית מאובטחת שתפעל ללא הפסקה.

לא כולם יכולים לעשות זאת. חלק מאלו שמחזיקים אסימונים משתתפים בעקיפין על ידי האצלת האסימונים שיש להם למתקף. במובן מסוים, מתקפים מנהלים שירותי החזקה עבור אלו. בעבור כך, הם בדרך כלל גובים עמלות בכדי לכסות את עלויות התפעול שלהם.

האצלת XPRT עוזרת לאבטח את הרשת. עבור עזרה זו הפרוטוקול מספק תגמולים שאת חלקם את/ה מקבל/ת. אם תכננת להחזיק את ה XPRT שלך לטווח הארוך, ניתן לצבור עוד XPRT תוך כדי תרומה לבריאות הרשת על ידי האצלתם.

שמבצעים האצלה, זה לא אומר שמוותרים על בעלות ה XPRT. כמתקף, לעולם לא תהיה לנו היכולת להעביר את XPRT שלך.

רשת Persistence מענישה כל מתקף שמפספס יותר מידי בלוקים או חותם על בלוק כפול על ידי חיתוך הסכום המוחזק איתו. גם אנחנו מחזיקים הון משלנו, ולכן אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי למנוע אירועים כאלה. עם זאת, אלו המחזיקים אסימונים איתנו צריכים להיות מודעים לכך שסיכון החיתוך תמיד יהיה קיים.

אנחנו גובים %8 מהתגמולים שמקבלים המחזיקים שלנו מהבלוקים. לדוגמא, עם מי שמחזיק דרכינו מקבל 100 XPRT כתגמול, אנחנו מקבלים 8 XPRT בזמן שהמחזיק הפרטי מקבל 92 XPRT. אנחנו מציעים את אחת מהעמלות הנמוכות מבין המאמתים החזקים בשוק.

ביטול האצלה (נקרא גם ביטול החזקה או התחייבות) יכול להיעשות בכל עת. עם זאת, יידרשו בערך 3 שבועות עד שאסימוני ה XPRT שלך יבוטלו כהאצלה ויהיו ניתנים להעברה.

צור קשר עם stakefish

צרו קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לשירותים שלנו, נשמח לענות עליהן. אנחנו שמחים לדבר עם כל אחד ולעזור לנווט את חברי הקהילה בדרך החדשה והמרתקת שנקראת בלוקצ׳יין.

צרו קשר