Trước khi stake trên Tezos

Hãy chắc chắn bạn đã có những thông tin sau:

Ví Tương Thích

Hiện tại thiết bị ví cứng Ledger được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ staking.

Ứng dụng Tezos

Ứng dụng Tezos cần được cài đặt trên thiết bị Ledger của bạn.

Token

Chắc chắn rằng bạn sở hữu lượng token sẵn có trong địa chỉ ví sử dụng bởi Ledger.

Kết nối

Kết nối thiết bị Ledger với máy tính của bạn và mở ứng dụng Tezos.

trình duyệt tương thích

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ trình duyệt Chorme và Brave. Vui lòng chuyển qua các trình duyệt này.